Op dit moment is de praktijk gesloten, heeft u met spoed in avond, nacht of weekend een huisarts nodig?  070 346 96 69

Praktijkinformatie

Praktijkafspraken
Welkom bij Huisartsenpraktijk Archipel! In onze praktijk staat uw gezondheid en welzijn centraal. Hier bundelen huisartsen drs. Pors en drs. Mos hun deskundigheid om samen de zorg te dragen.

 
Bereikbaarheid en openingstijden    Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Op donderdag middag is de praktijk gesloten. 

Spoed                                                  

TIjdens kantooruren: 070-3460380 optie 1

Spoedlijn huisartsen HADOKS: 070-3469669

Adres: Bankastraat 99, 2585 EJ Den Haag.

 

Openingstijden binnen werkdagen (met uitzondering van donderdag middag)

Balie 08.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

Spreekuren artsen 08.00 tot 11.00 uur en van 14.30 tot 16.00 uur

Inleveren materialen (o.a. urine) 08.00 tot 11.00 uur

Bloedafname Inloop van 08.00 tot 09.00 uur op maandag en woensdag

 

Communicatie
Wij verzoeken u vriendelijk om zoveel mogelijk telefonisch of online te regelen. Via MijnGezondheid.net (MGN) of de MedGemak-app kunt u moeiteloos afspraken maken of afzeggen, herhaalmedicatie bestellen, E-consulten versturen en uw medisch dossier inzien. U kunt ons telefonisch bereiken via 070-3460380. Wij werken met een terugbelsysteem. Dit betekent dat de assistent er naar streeft u terug te bellen op het doorgegeven tijdstip. Toets * voor aanpassing van het tijdstip.

 

Wanneer u ons belt, zullen de assistentes informeren naar de reden van uw bezoek. Dit helpt ons om te beoordelen of er spoed is en hoeveel tijd we voor uw afspraak moeten reserveren. Een consult bij de arts duurt 10 minuten, bij twee klachten 20 minuten. Samen met u kijken we naar de beste mogelijkheden en planning. Wilt u een specifieke arts raadplegen? Dan stellen wij een passende tijd voor. Als u liever zelf een tijd of datum kiest, regelen wij een arts voor u. In onze praktijk hebben wij geen patiënten die slechts bij één dokter geregistreerd zijn.

 

Afspraak afzeggen

Indien u onverhoopt niet op uw afspraak kunt komen, verzoeken wij u zo snel mogelijk de afspraak telefonisch of online af te zeggen. Vergeet u de afspraak af te zeggen, dan brengen we €32.50 in rekening. Bij te laat komen verzoeken wij u een nieuwe afspraak te maken.

 

Medewerkers en samenwerking

In onze praktijk zijn vaak meerdere basisartsen (in opleiding) werkzaam. Zij zijn volledig bevoegd als arts en worden zo nodig gesuperviseerd door de huisarts. Tevens bieden we binnen onze praktijk diverse aanvullende disciplines aan, zoals een bewegingsspecialist, een praktijkondersteuner somatiek, psycholoog en geriatrieondersteuning. Daarnaast verzorgt een radioloog echo's, is er een gynaecoloog en houdt een internist spreekuur en zijn een diëtist en podotherapeut werkzaam.

 

Klachten en suggesties

De medewerkers van de huisartsenpraktijk proberen u zo goed mogelijk te helpen. Maar het kan voorkomen dat er iets niet goed is gegaan. Blijf daar niet mee rondlopen, maar laat het ons weten. Als een gesprek geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen.