Op dit moment is de praktijk gesloten, heeft u met spoed in avond, nacht of weekend een huisarts nodig?  070 346 96 69

Ondersteuning Somatiek/ POH

Vanaf 10 juli is Mariska Mundy werkzaam als praktijkondersteunster Somatiek.

De praktijkondersteunster verleent voornamelijk zorg aan patiënten met een chronische aandoening:

Diabetes Mellitus (suikerziekte)
Astma/COPD
Cardiovasculair risicomanagement (verhoogde bloeddruk en/of cholesterol)

Meestal gaan de controles bij praktijkondersteunster gepaard met periodiek bloedonderzoek. Samen met het bezoek op het spreekuur, het meten van gewicht en bloeddruk, heeft zij hierdoor goed zicht op de chronische aandoening van de patiënt en kan vervolgens het verdere beleid afspreken. Zij ziet patiënten elke drie of zes maanden, of één keer per jaar.

Het kan zijn dat u een oproep krijgt van het RHMDC voor bloedonderzoek en de uitslag te bespreken met de praktijkondersteunster, zonder dat u bekend bent met een van deze aandoeningen. Dit komt bijvoorbeeld voor bij het passeren van een leeftijd, waardoor u een verhoogd risico heeft op een aandoening.