Op dit moment is de praktijk gesloten, heeft u met spoed in avond, nacht of weekend een huisarts nodig?  070 346 96 69


Dank brief

blog

Beste lezer


Zaterdag 24 juni was een onvergetelijke dag voor mij en mijn gezin en hiervoor wil ik iedereen bedanken die daar op welke wijze dan ook aan heeft bijgedragen.


In de eerste plaats wil ik alle mensen dankzeggen die mij persoonlijk de hand zijn komen schudden en daarvoor soms lang in de rij moesten wachten.


Ik hoop dat de locatie en de catering ter plekke een pleister op de wonde waren.


Daarnaast dank ik iedereen voor de  bloemen, kaarten, kadobonnen en brieven met persoonlijke terugblikken en herinneringen.


Het zal u niet verbazen dat ik de komende jaren geen boekenwinkel noch een drankenzaak zal bezoeken.


Imposante kunstwerken en vele andere prachtige kadoos zijn mij overhandigd.


Niet te vergeten heel veel dank voor alle donaties die zijn gedaan ten behoeve van enerzijds een prachtig afscheidskado in de vorm van een bronzen dokterstas en anderzijds ten behoeve van een stichting die met name jonge musici een podium wil geven.


Voor informatie hierover zie de website www.lapetiteprincesse.org


En last but not least wil ik iedereen en met name mijn vrouw, collega’s en overige teamleden dankzeggen, die deze dag niet alleen organisatorisch mogelijk hebben gemaakt maar er een meer dan feestelijke tint aan hebben gegeven. Chapeau.


Ik wens u allen veel goeds en bovenal een goede gezondheid en mocht aan dit laatste iets lijken te mankeren is het de moeite waard nummer 99 in de Bankastraat te bezoeken.


Met hartelijke groet, Wouter Dikker


 


 


 


 


 


Dear reader


Saturday, June 24 was an unforgettable day for me and my family and for this I want to thank everyone who contributed in any way.


First of all, I would like to thank all the people who came personally to shake my hand and sometimes had to wait in line for a long time to do so.


I hope that the location and catering on the day were a sufficient plaster on the wound.


In addition, I thank everyone for the flowers, cards, gift vouchers and letters with personal retrospectives and memories.


It won't surprise you that I will not be visiting a bookstore or a liquor store for years to come!


I have received many impressive works of art and other beautiful gifts. I am humbled and grateful for all this kindness.


Not to forget many thanks for all the donations that have been made to the beautiful farewell gift, my bronze doctor's bag, and also to the foundation that gives young musicians a stage.


For information about this, see the website www.lapetiteprincesse.org


And last, but not least, I would like to thank everyone, especially my wife, colleagues and other team members, who not only made this day possible from an organisational point of view, but made it a festive and memorable occasion. Cheers to all.


I wish you all good luck and above all good health and if something seems to be wrong with the latter, it is worth visiting number 99 Bankastraat.


 


Sincerely


 


Wouter Dikker